0517 234 234

Information om coronavirus

Information om att göra en ny bokning

Sovande fartyg förutsätter att alla vid denna tidpunkt är medvetna om de koronamått som var tillämpliga vid den tidpunkten när en bokningsbekräftelse bekräftades.

  1. Om bokningen inte kan genomföras på grund av Corona statliga åtgärder kommer bokningen att annulleras eller flyttas utan kostnad.
  2. Du vill avboka själv, men om bokningen får fortsätta enligt gällande statliga åtgärder gäller de vanliga avbokningskostnaderna. Se villkor.
  3. Bokaren måste följa de coronaåtgärder som gäller vid den tidpunkten.

Tillägg för bokningar under festivaler/evenemang:

  • Övernattningarna på fartygen är oberoende av festivalorganisationen. Om en festival ställs in, men övernattningarna får ske på Sleeping Ships enligt myndighetsåtgärder, och du ändå vill ställa in, tillkommer de vanliga avbokningskostnaderna. Se villkor.