0517 234 234

Villkor

Dessa villkor gäller för alla bokningar som görs via vårt automatiserade system.

Bokningar gjorda via ett avtal skickas alltid med villkoren skall tillämpas på detta avtal.

Artikel 1.
Från artikeln 1 Villkor BBZ / TCN följer att, som köparen ett avtal med Leverantören, nämligen rum / fartyget att du hyr, eller som du har gjort ett eller flera hotell natten (s).

Artikel 2.
Fartyg Sömn är agent och förmedlar inrättandet av en reservation mellan kund och rum / fartyg (köpare och leverantör).

Artikel 3.
Sova Fartyg ge all den information som tillhandahålls av rummet / fartyget. Sova Fartyg styr denna information, men är inte ansvarig för innehållet eller eventuella fel därav, eller förväntningar som väcker sådan information. Ytterligare information kan erhållas per telefon eller via e-post på Sleep fartyg eller fartyg, det kan - om möjligheter redan innan ett besök på rummet / fartyget.

Artikel 4.
Den bokade resor är inte en paketresa. Om det finns också ytterligare tjänster är reserverade för dig, sedan sova Ships i de fall förmedlade fungerat som agent. Du är fri i alla fall att reservera dessa ytterligare tjänster själva någon annanstans.

Artikel 5.
Andra tjänster för denna reservation, som du senare order, faller också under dessa förhållanden. Om inte (tid) betalning av en tilläggstjänst har Sleep Fartyg som har rätt att neka ditt deltagande i resan (till dess betalning sker), avsaknad av avstående från din skyldighet att betala.

Artikel 6.
I artikel 9.5. i de allmänna villkoren för BBZ / TCN ingår även åtaganden gentemot Leverantör av fartyg Sleep avseende tilläggstjänster.

Artikel 7.
Artikeln 9.1. och 9.2. i de allmänna villkoren för BBZ / TCN förfallit, om inte annat anges i din bekräftelse.

Artikel 8.
Efter mottagandet av din slutgiltiga bokning (där du har godkänt dessa avbokningsvillkor) är du skyldig att överföra det totala beloppet inom 5 dagar till vårt bankkontonummer NL61 ABNA 055.66.21.158 i Slaapschepens namn. Om förfallodagen kvarstår - utan samråd med Sleeping Ships och / eller leverantören - har vi rätt att annullera din bokning och hyra stugan till någon annan.

artikel 8.a
Om ett fartyg för en händelse eller festival seglar och väderförhållanden särskilt inte kan nå destinationshamnen (hård vind, is, etc.), då kommer vi att informera dig så snart som möjligt medvetna stellen.Slaapschepen.nl rätt bokning då ensidigt avbryta. Slaapschepen.nl är inte ansvarig för eventuella kostnader för alternativa bostäder.

Artikel 9.

Gäller för bokningar av enstaka nätter / överfarter:

Vid avbokning av Kunden följande procentsatser gälla:

Från bokning till 2 månader innan bokning: 15% av det totala priset
Från bokning till 1 månad innan bokning: 25% av det totala priset
Från bokning till 480 timme innan bokning: 50% av det totala priset
Från bokning till 240 timme innan bokning: 80% av det totala priset
Från bokningen till bokningsstart: 100% av det totala priset

Gäller för bokningar av grupppaket *:

Vid avbokning av Kunden följande procentsatser gälla:

Från bokning till 6 månader innan bokning: 15% av det totala priset
Från bokning till 5 månader innan bokning: 20% av det totala priset
Från bokning till 4 månader innan bokning: 30% av det totala priset
Från bokning till 3 månader innan bokning: 40% av det totala priset
Från bokning till 2 månader innan bokning: 50% av det totala priset
Från bokning till 1 månad innan bokning: 75% av det totala priset
Från bokningen till bokningsstart: 100% av det totala priset

* om inte annat anges i paketbeskrivningen per fartyg.

Klagomål:

artikel 10.2 i de allmänna villkoren för BBZ / TCN vidta följande ytterligare åtgärder:

Om du har ett klagomål om din vistelse måste du rapporterar klagomål samtidigt vistas på skepparen. Om ditt klagomål inte löses enligt dina önskemål, så ska du ange ditt klagomål även när du bor skriftligen till skeppare och skicka en kopia av e-post till Slaapschepen.nl.

Om ditt klagomål är fortfarande inte löst, måste du registrera efter hemkomsten. 48 inom några timmar ditt underbyggt klagomål skriftligen eller per post till Sleep Ships Detta kommer att ta hand om att skicka klagomålet till fartyget.

Slaapschepen.nl tar endast hänsyn till klagomål om de följer ovannämnda uppgörelse.